Меморандум о сотрудничестве

«Инновация» коомдук кыймылы өнөктөштөр менен биргеликте иштөө максатында макулдашууларды түзүүнү улантат.

18-февраль 2021 жыл «Бишкекжашылчарба» муниципалдык ишканасы менен биргелешип иштөө жөнүндө меморандумга кол койгондугубуз тууралуу кабарлайбыз. Сүйүктүү шаарыбыздын гүлдөп, өсүшү үчүн биргеликте иш алып баруубузга жана кызматташуубузга кубанычтабыз! 🇰🇬
————————————
18 февраля 2021 года мы подписали еще один очень важный документ, Меморандум с нашим новыми партнером Муниципальным предприятием «Бишкекзеленхоз». 
Выражаем надежду на плодотворное совместное сотрудничество во благо нашего любимого города.🇰🇬
Рады сотрудничеству!
Print